Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

W pierwszym tygodniu września poznawaliśmy imiona kolegów i koleżanek w grupie, rozwijaliśmy umiejętność wypowiadania się na określony temat oraz słuchania ze zrozumieniem, poznaliśmy zasady funkcjonowania w przedszkolu. Doskonaliliśmy umiejętność nazywania części ciała oraz orientacji w schemacie ciała, rozwijaliśmy sprawność manualną, nawiązywaliśmy relacje rówieśnicze. Poznaliśmy topografię przedszkola i miejsca w sali. Rozwijaliśmy sprawność motoryki małej oraz ćwiczyliśmy umiejętność uważnego słuchania innych. Poznawaliśmy zasady obowiązujące w przedszkolu. Rozwijaliśmy słuch muzyczny i pamięć słuchową, ilustrowaliśmy ruchem treść piosenki. Dbaliśmy o integrację zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijaliśmy samodzielność i budowaliśmy umiejętność współpracy.

W drugim tygodniu poznaliśmy osoby pracujące w przedszkolu. Poznawaliśmy nazwy zabawek i sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw. Ilustrowaliśmy ruchem piosenki, rymowanki i opowiadania. Integrowaliśmy się z kolegami i koleżankami z grupy. Poznawaliśmy zasady utrzymania higieny, nazywaliśmy przedmioty używane w łazience, rozwijaliśmy zainteresowania badawcze i podejmowaliśmy samodzielną aktywność poznawczą. Nazywaliśmy kolory, rozwijaliśmy słuch i wyobraźnię muzyczną, ilustrowaliśmy treści utworów ruchem. Utrwalaliśmy wiedzę o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych oraz o osobach pracujących w przedszkolu.

W trzecim tygodniu poznawaliśmy różne sposoby powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc. Rozwijaliśmy uważność i koncentrację uwagi, doskonaliliśmy orientację w schemacie ciała. Poznaliśmy kolegów i koleżanki z grupy – ich zainteresowania. Utrwalaliśmy nazwy kolorów – również w języku angielskim. Ćwiczyliśmy, jak prawidłowo używać pojęć: wysoko, nisko, wysocy, niscy. Rozwijaliśmy umiejętność przeliczania w dostępnym dla nas zakresie. Rozwijaliśmy motorykę dużą i małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Budowaliśmy umiejętność bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie oraz kształtowaliśmy umiejętność współdziałania. Kształtowaliśmy umiejętność dostrzegania i określania indywidualnych cech poszczególnych osób, wzmacnialiśmy wiarę we własne możliwości.

W ostatnim tygodniu września poznawaliśmy sposoby bezpiecznego poruszania się po ulicy. Poznawaliśmy podstawowe wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Kształtowaliśmy procesy przetwarzania sensorycznego, rozwijaliśmy umiejętność współdziałania, poczucie szacunku i empatii. Poznawaliśmy niektóre znaki drogowe, rozwijaliśmy umiejętności matematyczne, takie jak klasyfikowanie przedmiotów według danej cechy, odwzorowywanie oraz rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Kształtowaliśmy umiejętność współpracy oraz dbałość o komfort innych dzieci w grupie. Poznawaliśmy różne dźwięki z otoczenia, kształtowaliśmy słuch i wyobraźnię muzyczną. Kształtowaliśmy umiejętność wielozmysłowego poznawania różnych materiałów. Rozwijaliśmy sprawność motoryki małej, budowaliśmy poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.