Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy na grudzień dla Kropelek

Tematy tygodniowe:

 1. List do Świętego Mikołaja.
 2. Zimno, coraz zimniej.
 3. Przygotowania do świąt.
 4. Hej kolęda!

Edukacja polonistyczna:

 1. Poznanie zawodu listonosza,
 2. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 3. Poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona,
 4. Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat,
 6. Poznanie potraw wieczerzy wigilijnej,
 7. Poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych,
 8. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Edukacja matematyczna:

 1. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych,
 2. Utrwalanie pojęć: duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość,
 3. Wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (eksperymentu), budzenie zainteresowania eksperymentami,
 4. Poznanie figury geometrycznej – trójkąt,
 5. Rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
 6. Doskonalenie liczenia w zakresie 4.

Edukacja przyrodnicza:

 1. Poznanie cech zimowego krajobrazu,
 2. Wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia,
 3. Poznanie właściwości śniegu i lodu,
 4. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości.

Przygotowanie do nauki pisania:

 1. Kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
 2. Rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (dotyku, wzroku),
 3. Rozwijanie motoryki poprzez prace plastyczne,
 4. Poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych.

Edukacja zdrowotna:

 1. Rozwijanie tężyzny fizycznej,
 2. Poznanie sposobów ochrony przed zimnem, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
 3. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i rozwijanie umiejętności ruchowych,
 4. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych w sali i ogrodzie.

Zabawy ruchowe:

 1. Orientacyjno-porządkowe: „Pojazdy”, „Halo, halo!”, „Śnieżynki”, „Zimno w rączki, zimno w nóżki”, „Pod choinkę!”, „Piszemy listy”, „Hop w stojaczek!”
 2. Z elementami czworakowania: „Szukamy listu”, „Wieziemy prezenty”, „Pluszowe maskotki”
 3. Z elementami bieżnymi : „Odbierz na czas”, „Pudełko”, „Samochód listonosza”, „Na saneczkach”, „Śnieżynki”, „Samochodziki” , „Do wigilijnego stołu!”
 4. Z elementami skoku:„Biały jak śnieg!”, „Wskocz do trójkąta!”, „Hop do worka!”
 5. Z elementami rzutu i celowania: „List do skrzynki”, „Pierożki do garnka” , „Uszka w barszczyk!”
 6. Z elementami wspinania i zachowania równowagi: „Do dużej i do małej paczki”, „Na sankach”, „Śnieżynki na lodzie”

Współpraca z rodzicami:

 1. Wzbogacanie kącika przyrodniczego o materiały związane z tematami zajęć,
 2. Uczestnictwo w warsztatach bożonarodzeniowych,
 3. Uczestnictwo w spotkaniu wigilijnym.

Praca z dzieckiem o innych potrzebach edukacyjnych:

 1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu,
 2. Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności,
 3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 4. Współpraca w grupie,
 5. Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
 6. wdrażanie do uważnego słuchania poleceń.

Język angielski:

 1. Poznanie nazw części garderoby,
 2. Wprowadzenie słownictwa związanego z pogodą,
 3. Poznanie tradycji bożonarodzeniowych w krajach anglojęzycznych,
 4. Wprowadzenie słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia.